‎" Stara wieś " olej na płótnie 50x40 cm" Stara wieś " olej na płótnie 50x40 cm - sprzedanyCzy jest jeszcze gdzieś prawdziwa ta wieś,
zielona, pachnąca lnem...
Z polami wśród łąk, z garnkami, co schną
na płotach do góry dnem.
Z chatami wśród pól i z mlekiem na stół,
z żelazkiem, co duszę ma...
Niech każdy jedzie tam, gdzie chce,
a ja swoje ścieżki znam!

Chcę wyjechać na wieś,
gdzie się zatrzymał w polu cza,
chcę w nieruchomym stawie zobaczyć swoją twarz.
Chcę wyjechać na wieś,
dojrzałe wiśnie z drzewa rwać,
w glinianym piecu upiec chleb ostatni może raz.

Komentarze